تاريخچه، ارکان و نحوة دادوستد در بازار اوراق بهادار

بازارهاي مختلف براساس نياز دو گروه عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان محصول مورد دادوستد شکل گرفته‌اند. بي‌شک بازار سرمايه نيز خارج از شمول اين قاعده نيست. به اين صورت که صاحبان واحدهاي اقتصادي به منظور پاسخگويي به رشد روزافزون تقاضا براي محصولات…

بیشتر بخوانید