دفتر اسناد رسمی ۱۰۱۹ تهران در مهر ماه سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در منطقه یوسف آباد تهران شروع نمود. این دفترخانه با بهره گیری از دانش روز و استفاده از نیروهای کارکشته توانست در مدت کمی با جلب نظر مشتریان محترم به رشد قابل توجهی دست یابد. نمودار رشد این دفترخانه با شیبی سعودی در کمتر از ۷ سال به قریب به ۱۲ هزار سند رسید که این رشد در بین دفاتر اسناد رسمی شگفت انگیز تلقی می گردد. در سال ۱۳۹۶ این دفترخانه به منطقه شهر زیبای تهران انتقال یافت. با توجه به تجربیات گران بهایی که طی این دوران از مواجه با مشتریان عزیز حاصل شده است، در محل کنونی با بهره مندی از نیروهای جوان و پر تلاش، بحث فروش خدمات و ارائه خدمات مناسب به مشتریان با قوت و قدرت بیشتری پیگیری گردید. اکنون در منطقه شهر زیبا این دفترخانه جزء فعال ترین دفاتر بوده و توانسته با کمک همکاران دلسوز خود شرایط ایده آلی را در محیطی زیبا برای مشتریان فراهم نماید. شعار ما تکریم مشتری و ارائه خدمت شایسته است. پایبندی ما به این شعار زبانزد مشتریان و مراجعین محترم می باشد.
همیشه شاد و موفق باشید.